Mevrouw H. (Heleen) van der Vlugt

GZ-psycholoog / Psychotherapeut.

In 2008 studeerde Heleen af in de master Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2005 is zij werkzaam bij Pontifix Psychologie. Aansluitend aan haar studie heeft ze gewerkt bij verpleegtehuizen en een instelling voor spraaktaalproblematiek. In 2011 startte zij aan de opleiding tot GZ-psycholoog aan het opleidingsinstituut RinoZuid te Eindhoven en werkte ze bij een revalidatiecentrum en het Vrouw Moeder Kind-centrum binnen het Máxima Medisch Centrum. Zij deed hier ervaring op in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en volwassenen. Na afronding van de opleiding in 2013 ging zij werken in een ziekenhuis en de GGzE. Zij deed ervaring op in het werken met uiteenlopende psychiatrische problematiek in zowel de ambulante als klinische setting. In mei 2015 startte zij met de opleiding tot psychotherapeut en deze heeft ze in januari 2018 met goed gevolg doorlopen.

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie is Heleen werkzaam als POH-GGZ binnen Gezondheidscentrum Koningsoord. Bovendien is ze bezig met een promotietraject binnen de Radboud Universiteit te Nijmegen en doet ze onderzoek naar de WISC-V.

Heleen richt zich binnen Pontifix Psychologie met name op neuropsychologisch onderzoek, schematherapie, systeemtherapie, psychotherapie en partnerrelatietherapie.

Registraties:

 • Neuropsycholoog
 • GZ-psycholoog
 • Psychotherapeut
 • BIG-registratienummer 59916878925

Mevrouw M. (Marian) van der Vlugt

GZ-psycholoog.

In 2010 studeerde Marian af in de master Mental Health Sciences aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2009 is zij werkzaam bij Pontifix Psychologie. Na haar studie heeft ze gewerkt bij een audiologisch centrum en heeft ze op projectbasis diverse werkzaamheden uitgevoerd bij een testuitgever en de Universiteit van Groningen. In 2013 startte ze aan de opleiding tot GZ-psycholoog en werkte ze naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie bij andere psychologenpraktijken. Ze deed ervaring op in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en volwassenen en met uiteenlopende problematiek in de ambulante setting.

Marian richt zich binnen Pontifix Psychologie op (neuro)psychologisch onderzoek, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. De nadruk ligt hierbij op werken met kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Daarnaast is ze trainer van de werkgeheugentraining Braingame Brian.

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie is Marian werkzaam als POH-GGZ binnen Gezondheidscentrum Koningsoord.

Registraties:

 • Gedragswetenschapper
 • GZ-psycholoog
 • BIG-registratienummer 69919707325

Mevrouw S. (Fanny) Lambrechts-Kuijper

Psycholoog

Na het gymnasium studeerde Fanny Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Na het behalen van de Bachelor opleiding heeft ze in 2009 haar Master Health Education and Promotion behaald. Ter aanvulling heeft ze in 2018 cum laude de Master Klinische Psychologie aan de Open Universiteit afgerond.

Sinds 2013 is Fanny werkzaam bij Pontifix Psychologie. Ze richt zich met name op (neuro)psychologisch onderzoek bij kinderen en volwassenen en cognitieve gedragstherapie.

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie is Fanny werkzaam als POH-GGZ binnen Gezondheidscentrum Koningsoord.

Registraties:

 • Gedragswetenschapper
 • Psycholoog

Mevrouw S. (Shakira) Cornelissen

GZ-psycholoog

In 2001 studeerde Shakira af in de richting Klinische en Gezondsheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze als psychodiagnosticus bij Zon en Schild, kinder- en jeugdpsychiatrie (Symfora Groep).

In 2003 is ze gaan werken bij Herlaarhof, kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ Reinier van Arkel). Ze was behandelcoördinator en hield zich bezig met diagnostiek en behandeling. In 2006 startte zij aan de opleiding tot GZ-psycholoog binnen deze organisatie. Het laatste jaar van haar opleiding vond plaats binnen het Centrum Adolescenten Psychiatrie (CAP) van Reinier van Arkel. Na het afronden van haar opleiding maakte ze de overstap naar CAP waar ze zich eveneens richtte op diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek. Ze specialiseerde zich in de behandeling van borderline persoonlijkheidsproblematiek. Ze werd geschoold in Mentalization-Based Treatment (MBT) hetgeen ze zowel ambulant als in een deeltijdsetting toepaste.

Sinds oktober 2017 is Shakira gestart als freelance GZ-psycholoog en is ze werkzaam bij Pontifix Psychologie.

Shakira richt zich binnen Pontifix Psychologie deels op behandeling bij adolescenten (16 tot 24 jaar), maar ze biedt daarnaast ook behandeling aan volwassenen. Haar werkzaamheden bestaan uit psychologisch (persoonlijkheids)onderzoek, cognitieve gedragstherapie, MBT interventies, EMDR.

Registraties:

 • Psycholoog
 • GZ-psycholoog
 • BIG-registratienummer 79910602425

Mevrouw V. (Vivian) Wouters

In 2018 begon Vivian met de bacheloropleiding psychologie aan Tilburg University. Na het behalen van de propedeuse koos zij de specialisatie ontwikkelings- en levenslooppsychologie.

Voorheen volgde zij de richting Vwo-TOP (WON-programma) aan 2College Durendael te Oisterwijk. Binnen deze leerweg heeft zij haarzelf met onder andere het profielwerkstuk, academische stage, interviews en wetenschappelijke onderzoeken gericht op verschillende psychologische aspecten.

Sinds augustus 2019 is Vivian werkzaam bij Pontifix Psychologie.

Mevrouw M.M. (Marieke) Werkman-Oostveen

Marieke ging na het gymnasium (via een kort uitstapje naar het conservatorium) psychologie studeren aan de Universiteit van Tilburg. Hier volgde zij zowel het programma van kinder- en jeugdpsychologie als het programma gericht op cognitieve neurowetenschappen. In 2005 studeerde zij in beide richtingen af. Daarna heeft zij gewerkt als pedagogisch begeleider met jonge kinderen bij een instelling voor kinderen met taal- en spraakproblemen en nog kort als psychodiagnostisch medewerker bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolgens ging zij als psycholoog aan de slag bij verschillende psychologische praktijken, waar zij vooral met kinderen en jongeren met diverse problematiek en hun ouders gewerkt heeft. Zij deed zowel diagnostiek als behandeling in de BGGZ en de SGGZ en was de laatste jaren ook regiebehandelaar.

In 2017 is Marieke begonnen met de GZ-opleiding. In de jaren die achter haar liggen heeft ze daarnaast extra scholing gevolgd op onder andere het gebied van oplossingsgerichte therapie, hechtingsproblematiek en EMDR (basis- en vervolgopleiding).

Marieke is in januari 2022 bij Pontifix komen werken.

Mevrouw A. (Angela) Timmermans

Angela heeft in 1993 haar HBO-diploma Jeugdwelzijnswerk gehaald. Ze is vervolgens 27 jaar werkzaam geweest op Scholengemeenschap De Keyzer als leraarondersteuner / psychologisch assistent. Haar diploma’s Psychologisch-Pedagogisch Assistent I en II heeft ze in 2010 behaald. Angela heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen met autisme en ADHD.

Binnen haar opleiding heeft ze haar specialisatie met betrekking tot autisme behaald en de cursussen Geef me de vijf en Brainblocks gevolgd. Angela is sinds 2018 gecertificeerd Rots en water-trainer. Bovendien is ze trainer van de cursus ‘Positive Discipline’.

Vanaf 2017 is Angela werkzaam bij Stichting de As. Stichting de As biedt specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen.

In februari 2022 is Angela gestart als psychologisch medewerker bij Pontifix.

Prof. Dr. H. (Harry) van der Vlugt (in memoriam)

Oprichter van Pontifix Psychologie.

In 1978 kwam Prof. Dr. H. van der Vlugt van het Academisch Ziekenhuis Leiden afdeling Neurologie naar de Faculteit der Psychologie van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Vanaf die tijd werden daar de eerste neuropsychologische onderzoeken verricht. De doelstellingen waren op dat moment onderwijs aan studenten, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. In de loop der tijd namen het aantal onderzoeken zodanig toe dat het onderzoekscentrum een eigen naam kreeg en er sinds 1983 een psycholoog en een psychologisch medewerkster parttime aangesteld werden.

Onder leiding van Prof. Dr. H. van der Vlugt kreeg het centrum landelijke bekendheid. In de loop der jaren hebben tientallen studenten hun klinische stage bij het centrum gelopen. In wetenschappelijk opzicht hebben de onderzoeken tot vele publicaties en voordrachten geleid. Inmiddels zijn er ook meer dan 3000 patiënten door Prof. Dr. H. van der Vlugt onderzocht en gediagnosticeerd.

In 2002 heeft prof. Dr. H. van der Vlugt zijn eigen praktijk buiten de universiteit gevestigd. Hij is tot 2017 werkzaam geweest binnen de praktijk en heeft de praktijk overgedragen aan twee van zijn dochters.