Mevrouw H. (Heleen) van der Vlugt

GZ-psycholoog / Psychotherapeut.

In 2008 studeerde Heleen af in de master Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2005 is zij werkzaam bij Pontifix Psychologie. Aansluitend aan haar studie heeft ze gewerkt bij verpleegtehuizen en een instelling voor spraaktaalproblematiek. In 2011 startte zij aan de opleiding tot GZ-psycholoog aan het opleidingsinstituut RinoZuid te Eindhoven en werkte ze bij een revalidatiecentrum en het Vrouw Moeder Kind-centrum binnen het Máxima Medisch Centrum. Zij deed hier ervaring op in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en volwassenen. Na afronding van de opleiding in 2013 ging zij werken in een ziekenhuis en de GGzE. Zij deed ervaring op in het werken met uiteenlopende psychiatrische problematiek in zowel de ambulante als klinische setting. In mei 2015 startte zij met de opleiding tot psychotherapeut en deze heeft ze in januari 2018 met goed gevolg doorlopen.

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie is Heleen werkzaam als POH-GGZ binnen Gezondheidscentrum Koningsoord. Bovendien is ze bezig met een promotietraject binnen de Radboud Universiteit te Nijmegen en doet ze onderzoek naar de WISC-V.

Heleen richt zich binnen Pontifix Psychologie met name op neuropsychologisch onderzoek, schematherapie, systeemtherapie, psychotherapie en partnerrelatietherapie.

Registraties:

  • Neuropsycholoog
  • GZ-psycholoog
  • Psychotherapeut
  • BIG-registratienummer 59916878925

Mevrouw S. (Fanny) Kuijper

GZ-psycholoog

Na het gymnasium studeerde Fanny Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Na het behalen van de Bachelor opleiding heeft ze in 2009 haar Master Health Education and Promotion behaald. Ter aanvulling heeft ze cum laude de Master Klinische Psychologie aan de Open Universiteit afgerond.

Tijdens de postdoctorale GZ-opleiding heeft Fanny gewerkt binnen het Maxima Medisch centrum. Ze was zowel werkzaam op de poli pediatrie kindergeneeskunde als op de klinieken Neonatale Intensive Care Unit (NICU: intensive care voor vroeggeborenen) en Obstetrische High Care (OHC: intensive care voor zwangeren).

Sinds 2013 is Fanny werkzaam bij Pontifix Psychologie. Ze richt zich met name op (neuro)psychologisch onderzoek bij kinderen en volwassenen, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en trauma behandeling (EMDR).

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie geeft Fanny college aan de Radboud Universiteit en verzorgt ze lessen bij de RINO voor de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog.

Registraties:

  • Gedragswetenschapper
  • Neuropsycholoog
  • GZ-psycholoog

Mevrouw V. (Vivian) Wouters

Basispsycholoog

In 2022 studeerde Vivian af aan Tilburg University. Nadat zij daar haar Bachelor Psychologie behaalde, rondde zij aansluitend haar Master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie af. Sinds 2019 is Vivian als psychodiagnostisch medewerkster bij Pontifix Psychologie werkzaam geweest waarin ze breed ervaring opdeed met betrekking tot uiteenlopend (neuro)psychologisch onderzoek. Direct na het behalen van haar master startte zij als basispsycholoog bij Pontifix Psychologie.

Vivian richt zich binnen Pontifix Psychologie met name op (neuro)psychologisch onderzoek bij kinderen en volwassenen en cognitieve gedragstherapie.

Mevrouw M.M. (Marieke) Werkman-Oostveen

Marieke ging na het gymnasium (via een kort uitstapje naar het conservatorium) psychologie studeren aan de Universiteit van Tilburg. Hier volgde zij zowel het programma van kinder- en jeugdpsychologie als het programma gericht op cognitieve neurowetenschappen. In 2005 studeerde zij in beide richtingen af. Daarna heeft zij gewerkt als pedagogisch begeleider met jonge kinderen bij een instelling voor kinderen met taal- en spraakproblemen en nog kort als psychodiagnostisch medewerker bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolgens ging zij als psycholoog aan de slag bij verschillende psychologische praktijken, waar zij vooral met kinderen en jongeren met diverse problematiek en hun ouders gewerkt heeft. Zij deed zowel diagnostiek als behandeling in de BGGZ en de SGGZ en was de laatste jaren ook regiebehandelaar.

In 2017 is Marieke begonnen met de GZ-opleiding. In de jaren die achter haar liggen heeft ze daarnaast extra scholing gevolgd op onder andere het gebied van oplossingsgerichte therapie, hechtingsproblematiek en EMDR (basis- en vervolgopleiding).

Marieke is in januari 2022 bij Pontifix komen werken.

Mevrouw A. (Angela) Timmermans

Angela heeft in 1993 haar HBO-diploma Jeugdwelzijnswerk gehaald. Ze is vervolgens 27 jaar werkzaam geweest op Scholengemeenschap De Keyzer als leraarondersteuner / psychologisch assistent. Haar diploma’s Psychologisch-Pedagogisch Assistent I en II heeft ze in 2010 behaald. Angela heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen met autisme en ADHD.

Binnen haar opleiding heeft ze haar specialisatie met betrekking tot autisme behaald en de cursussen Geef me de vijf en Brainblocks gevolgd. Angela is sinds 2018 gecertificeerd Rots en water-trainer. Bovendien is ze trainer van de cursus ‘Positive Discipline’.

Vanaf 2017 is Angela werkzaam bij Stichting de As. Stichting de As biedt specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen.

In februari 2022 is Angela gestart als psychologisch medewerker bij Pontifix.

Prof. Dr. H. (Harry) van der Vlugt (in memoriam)

Oprichter van Pontifix Psychologie.

In 1978 kwam Prof. Dr. H. van der Vlugt van het Academisch Ziekenhuis Leiden afdeling Neurologie naar de Faculteit der Psychologie van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Vanaf die tijd werden daar de eerste neuropsychologische onderzoeken verricht. De doelstellingen waren op dat moment onderwijs aan studenten, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. In de loop der tijd namen het aantal onderzoeken zodanig toe dat het onderzoekscentrum een eigen naam kreeg en er sinds 1983 een psycholoog en een psychologisch medewerkster parttime aangesteld werden.

Onder leiding van Prof. Dr. H. van der Vlugt kreeg het centrum landelijke bekendheid. In de loop der jaren hebben tientallen studenten hun klinische stage bij het centrum gelopen. In wetenschappelijk opzicht hebben de onderzoeken tot vele publicaties en voordrachten geleid. Inmiddels zijn er ook meer dan 3000 patiënten door Prof. Dr. H. van der Vlugt onderzocht en gediagnosticeerd.

In 2002 heeft prof. Dr. H. van der Vlugt zijn eigen praktijk buiten de universiteit gevestigd. Hij is tot 2017 werkzaam geweest binnen de praktijk en heeft de praktijk overgedragen aan twee van zijn dochters.