Vergoedingen en tarieven

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2017 wordt geneeskundige GGZ zorg aangeboden door:

  • De huisarts en praktijkondersteuner GGZ
  • De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
  • De Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)

Pontifix Psychologie biedt behandelingen aan die vallen onder de GB-GGZ of de S-GGZ.

GB-GGZ

hierin worden mensen met lichte tot matige, niet complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgzwaarte bepaald welke zorg iemand krijgt. De GB-GGZ bestaat uit vier afzonderlijke zorgcategorieën: Kort, Middellang, Intensief en Chronisch.

Vergoeding:

  • Indien u een naturapolis heeft en uw zorgverlener heeft een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar worden GB-GGZ behandelingen vergoed uit uw basisverzekering.
  • Indien u een naturapolis heeft en uw zorgverlener heeft geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten ontvangt u zelf de rekening van de behandeling en krijgt u een percentage vergoed
  • Indien u een restitutiepolis heeft en daardoor ook vrije keus van zorgverlener, kunt u uw behandeling op basis van restitutie vergoed krijgen. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

S-GGZ

hieronder vallen mensen die veelal meer langdurige zorg nodig hebben en kampen met ernstige psychische problemen.

Vergoeding:

  • Indien u een naturapolis heeft en uw zorgverlener heeft een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar worden S-GGZ behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling wordt gedeclareerd in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt na afsluiting van de behandeling, of als de behandeling langer duurt dan een jaar, na een jaar, aan uw zorgverzekeraar verstuurd.
  • Indien u een naturapolis heeft en uw zorgverlener heeft geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar ontvangt u zelf de rekening van de behandeling en krijgt u een percentage vergoed.
  • Indien u een restitutiepolis heeft en daardoor ook vrije keus van zorgverlener, kunt u uw behandeling op basis van restitutie vergoed krijgen. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

Verplicht eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering vanaf 2017 een wettelijk verplicht eigen risico van €385,- per kalenderjaar. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan kosten zelf moet betalen. Dit geldt voor onderzoek en behandeling binnen zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. Uw eigen risico wordt in het jaar waarin uw behandeling start aangesproken en wordt geïnd door uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling na een jaar wordt verlengd zal uw zorgverzekeraar opnieuw het eigen risico bij u in rekening brengen.

Hoe hoog uw eigen risico precies is dient u na te kijken in uw polis van uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer of verzekeraar. In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Informeer naar de tarieven en de mogelijkheden bij uw zorgverlener.

Eigen bijdrage

Voor onderzoek en behandeling binnen de GB-GGZ en de S-GGZ geldt in 2017 geen eigen bijdrage.

DBC

Per 1 januari 2008 declareren zorgverleners de zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Er is één tarief voor de hele behandeling, van intake tot en met afronding. Uw zorgverlener brengt zowel directe als indirecte tijd in rekening.

Directe tijd is de tijd die u met uw zorgverlener in de spreekkamer doorbrengt, en de tijd die uw zorgverlener besteedt aan telefonisch- en/of e-mailcontact. Indirecte tijd bestaat uit verslaglegging, overleg en dergelijke.

Doordat behandelingen niet meer per zitting gedeclareerd mogen worden, kan het totale bedrag hoog oplopen. Betaalt u zelf, en verwachten wij dat uw behandeling langer gaat duren, dan zullen wij voorstellen dat u maandelijks een voorschot betaalt. De door u betaalde voorschotten brengen wij in mindering op de definitieve rekening.