Aanmelden

Wanneer u zichzelf bij ons wilt aanmelden, vragen wij u het aanmeldformulier, klik hier zo volledig mogelijk in te vullen. U ontvangt dan van ons altijd een bevestiging.

Mocht u vragen hebben of moeite hebben met invullen van het aanmeldformulier kunt u altijd telefonisch of via de mail contact met ons opnemen.

Wachttijd

Wachttijden zijn afhankelijk van soort behandeling, problematiek, vraag naar specifieke hulpverlener en uw eigen afspraakmogelijkheden. De wachttijden zijn daarom een indicatie. Bel voor meer informatie 013-5904099.

Over de wachttijd

  • Er is geen behandelwachttijd, de behandeling start aansluitend aan de intake.
  • Indien u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
  • Indien de zorgverzekeraar niet kan bemiddelen naar een andere geschikte zorgaanbieder, voldoet de zorgverzekeraar niet aan zijn zorgplicht en kan vervolgens door de Nza hierop aangesproken worden.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijd tussen cliĆ«nten van verschillende zorgverzekeraars.
  • De datum van de laatste update van de wachttijden is 01-06-2024.

Over de aanmelding

Om aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u te beschikken over een verwijsbrief van uw huisarts. Tevens wordt u verzocht om een identiteitsbewijs mee te nemen en een bewijs van uw ziektekostenverzekeraar naar de eerste afspraak.

Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn, verzoeken wij een voicemailbericht achter te laten. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. Tijdens het eerste telefonische contact maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten. Hij of zij beoordeelt dan ook, of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent.

Crisis

In crisissituaties kunt u contact met ons opnemen. Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waar u hulp voor nodig heeft. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts door hem eventueel een medicatieadvies gegeven.

Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties natuurlijk 112. U kunt dan het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie) adviezen vermelden en/of meenemen.

Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen.